Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο Σίμωνος & Αγγελικής Καρά

Το  Αρχείο αυτήν την περίοδο καταλογογραφείται. Ο όγκος του συνοπτικά, εκφρασμένος σε αριθμούς, φαίνεται παρακάτω:

 • 1.910 μπομπίνες δημοτικής και εκκλησιαστικής μουσικής, ανέκδοτης στην συντριπτική της πλειονότητα.
 • 600 κασέτες δημοτικής και εκκλησιαστικής μουσικής.
 • 200 δίσκοι γραμμοφώνου και βινυλίου.
 • 300 βιντεοκασέτες λαογραφικού περιεχομένου.
 • 220 παλαιά χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής (15ος – 20ος αιώνας).
 • 4.000 βιβλία, παλαίτυπα και νεότερα.
 • 113 σημειωματάρια του Σίμωνα Καρά των 50 σελίδων το καθένα, με πλούσιο λαογραφικό περιεχόμενο.
 • Χειρόγραφα του Σίμωνα Καρά:
  • 81 χειρόγραφοι τόμοι εκκλησιαστικής μουσικής, 500 σελίδων έκαστος, ήτοι 40.000 σελίδες.
  • 5.800 χειρόγραφες σελίδες εκκλησιαστικής μουσικής.
  • 12.600 χειρόγραφες σελίδες παραδοσιακής μουσικής.
  • 60.000 χειρόγραφες σελίδες ποικίλης ύλης σχετικής με την ελληνική μουσική.
  • 9.900 χειρόγραφες σελίδες με υλικό σχετικό με τις ραδιοφωνικές εκπομπές (Ελληνικοί Αντίλαλοι).
 • 4.500 Φωτογραφίες.
 • 20.000 microfilms παλαιών μουσικών χειρογράφων εκκλησιαστικής μουσικής.
 • 130 παραδοσιακά μουσικά όργανα.
 • 700 κομμάτια αυθεντικών παραδοσιακών ενδυμάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
 • 87 ζωγραφικούς πίνακες / αγιογραφίες.
 • 15 εκκλησιαστικά σκεύη.
 • 4.000 γράμματα αλληλογραφίας.

O πλήρης κατάλογος θα είναι διαθέσιμος στο κοινό μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του.

Γράψου στο ενημερωτικό μας δελτίο!