Διαδικτυακά μαθήματα

Tο Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ, σε μία προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση στην γνώση της μουσικής κάθε ένας, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει άμεση πρόσβαση σε σχολή ή δάσκαλο, πραγματοποιεί μαθήματα μέσω διαδικτύου – Skype.

Χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία σε παραδόσεις και με την δυνατότητα προγραμματισμού του προσωπικού σου χρόνου σε συνεννόηση με τον καθηγητή σου.