Εθελοντισμός

Από την ίδρυσή του το ΚΕΠΕΜ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στηρίχθηκε στην ομάδα των εθελοντών του. Από τη μία ο βασικός πυρήνας της διοίκησης του Κέντρου και από την άλλοι φίλοι εργάζονται διαρκώς για την αγάπη και το μεράκι τους και προχωρούν το έργο του Κέντρου σε όλους τους τομείς δράσης του.

Όσοι από τους φίλους εθελοντές εργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου αισθάνονται -και τους αισθανόμαστε κι εμείς- ως συνεργάτες. Οι εθελοντές μας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καταθέτουν τις όποιες ιδέες τους, ενώ εργάζονται αναλόγως του χρόνου που επιθυμεί ο καθένας να διαθέσει.

Πεδία εργασίας εθελοντών

Καταλογογράφηση του ηχητικού αρχείου του Σίμωνα Καρά σε ειδικά σχεδιασμένη φόρμα, ώστε να καταστεί ευέλικτη η διαχείριση του αρχείου και η αναζήτηση μέσα σε αυτό.
Στο Κέντρο λειτουργεί το «Περίπτερο Ψηφιοποίησης» λαογραφικού υλικού. Ψηφιοποιούνται δηλαδή δωρεάν τεκμήρια όπως φωτογραφίες, βίντεο, κασέτες,  μπομπίνες ήχου, δίσκοι, έγγραφα κ.λπ. Το έργο της ψηφιοποίησης είναι σημαντικότατο, καθώς στα οικογενειακά αρχεία κρύβονται σπουδαίοι θησαυροί.

Βασικοί στόχοι:

  • Συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερου λαογραφικού υλικού στο αρχείο του Κέντρου, με στόχο την ένταξή του σε μία ενιαία βάση δεδομένων, όπου θα είναι προσβάσιμο από τον καθένα.
  • Δημιουργία αξιόλογου αρχείου φωτογραφιών και βίντεο, καθώς ο Σίμων Καράς μας κληροδότησε ένα τεράστιο ηχητικό αρχείο, αλλά όχι ανάλογο αρχείο βίντεο και φωτογραφίας.
Τα εν λόγω σημειωματάρια είναι δύο ειδών: 1. του Σίμωνα Καρά και 2. της Αγγελικής Καρά. Τα σημειωματάρια του Σίμωνα Καρά καταγράφουν είτε τους καταγραφόμενους σκοπούς και τα τραγούδια στις επιτόπιες καταγραφές είτε σκέψεις, διαλέξεις, εμπειρίες κ.λπ. του δασκάλου. Εκείνα της κ. Αγγελικής είναι ημερολόγια από τις λαογραφικές αποστολές τους, που δίνουν πολύ γραφικά το κλίμα των αποστολών αυτών και τα γύρω από την καταγραφή.

Στόχοι:

  • Τροφοδότηση καταλόγου ηχητικού αρχείου.
  • Τροφοδότηση παρουσιάσεων σεμιναρίων χορού.
  • Ένταξη αποσπασμάτων στις επικείμενες εκδόσεις.
  • Κατασκευή χρονολογίου καταγραφών.
Σημαντικότατο έργο είναι η συνέχεια του καταγραφικού έργου του Σίμωνα Καρά. Είναι από τις σοβαρότερες και απαιτητικότερες δράσεις που έχει ήδη αναλάβει και πρέπει να συνεχίσει και να συστηματοποιήσει το Κέντρο.

Στόχοι:

  • Κατάρτιση των εθελοντών του Κέντρου.
  • Καταγραφές σε περιοχές που παρουσιάζουν έλλειμμα καταγραφών, όπως