Εθελοντισμός

Από την ίδρυσή του το ΚΕΠΕΜ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στηρίχθηκε στην ομάδα των εθελοντών του. Από τη μία ο βασικός πυρήνας της διοίκησης του Κέντρου και από την άλλοι φίλοι εργάζονται διαρκώς για την αγάπη και το μεράκι τους και προχωρούν το έργο του Κέντρου σε όλους τους τομείς δράσης του.

Όσοι από τους φίλους εθελοντές εργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου αισθάνονται -και τους αισθανόμαστε κι εμείς- ως συνεργάτες. Οι εθελοντές μας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καταθέτουν τις όποιες ιδέες τους, ενώ εργάζονται αναλόγως του χρόνου που επιθυμεί ο καθένας να διαθέσει.

Πεδία εργασίας εθελοντών

Καταλογογράφηση του ηχητικού αρχείου του Σίμωνα Καρά σε ειδικά σχεδιασμένη φόρμα, ώστε να καταστεί ευέλικτη η διαχείριση του αρχείου και η αναζήτηση μέσα σε αυτό.
Στο Κέντρο λειτουργεί το «Περίπτερο Ψηφιοποίησης» λαογραφικού υλικού. Ψηφιοποιούνται δηλαδή δωρεάν τεκμήρια όπως φωτογραφίες, βίντεο, κασέτες,  μπομπίνες ήχου, δίσκοι, έγγραφα κ.λπ. Το έργο της ψηφιοποίησης είναι σημαντικότατο, καθώς στα οικογενειακά αρχεία κρύβονται σπουδαίοι θησαυροί.

Βασικοί στόχοι:

 • Συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερου λαογραφικού υλικού στο αρχείο του Κέντρου, με στόχο την ένταξή του σε μία ενιαία βάση δεδομένων, όπου θα είναι προσβάσιμο από τον καθένα.
 • Δημιουργία αξιόλογου αρχείου φωτογραφιών και βίντεο, καθώς ο Σίμων Καράς μας κληροδότησε ένα τεράστιο ηχητικό αρχείο, αλλά όχι ανάλογο αρχείο βίντεο και φωτογραφίας.
Τα εν λόγω σημειωματάρια είναι δύο ειδών: 1. του Σίμωνα Καρά και 2. της Αγγελικής Καρά. Τα σημειωματάρια του Σίμωνα Καρά καταγράφουν είτε τους καταγραφόμενους σκοπούς και τα τραγούδια στις επιτόπιες καταγραφές είτε σκέψεις, διαλέξεις, εμπειρίες κ.λπ. του δασκάλου. Εκείνα της κ. Αγγελικής είναι ημερολόγια από τις λαογραφικές αποστολές τους, που δίνουν πολύ γραφικά το κλίμα των αποστολών αυτών και τα γύρω από την καταγραφή.

Στόχοι:

 • Τροφοδότηση καταλόγου ηχητικού αρχείου.
 • Τροφοδότηση παρουσιάσεων σεμιναρίων χορού.
 • Ένταξη αποσπασμάτων στις επικείμενες εκδόσεις.
 • Κατασκευή χρονολογίου καταγραφών.
Σημαντικότατο έργο είναι η συνέχεια του καταγραφικού έργου του Σίμωνα Καρά. Είναι από τις σοβαρότερες και απαιτητικότερες δράσεις που έχει ήδη αναλάβει και πρέπει να συνεχίσει και να συστηματοποιήσει το Κέντρο.

Στόχοι:

 • Κατάρτιση των εθελοντών του Κέντρου.
 • Καταγραφές σε περιοχές που παρουσιάζουν έλλειμμα καταγραφών, όπως π.χ. ο Δυτικός Πόντος, η Ανατολική Θράκη και η Μικρά Ασία.
 • Καταγραφές σε περιοχές που ήδη έχει καταγράψει ο δάσκαλος, είτε με αφορμή τις εκδόσεις είτε με οποιαδήποτε άλλη αφορμή.
 • Συλλογή πληροφοριών για τους συντελεστές των καταγραφών του Σίμωνα Καρά.
Είναι οι επιστολές που ελάβαινε ο Σίμων Καράς αλληλογραφώντας με διαφόρους.

Στόχοι:

 • Βήμα 1: Άμεση κατασκευή φόρμας για καταχώρηση στοιχείων αλληλογραφίας.
 • Βήμα 2: Συμπλήρωση φόρμας.
 • Βήμα 3: Επαφή με οικογένειες αποστολέων, προκειμένου να ανευρεθούν οι επιστολές του ίδιου του Σίμωνα Καρά.
Είναι ανάγκη κατά τον σχεδιασμό μίας έκδοσης να υπάρχουν άνθρωποι με γνώση που να δίνουν τη γνώμη τους, ώστε η έκδοση να βγαίνει ως απόσταγμα της σκέψης περισσότερων του ενός ανθρώπων. Επίσης, σύντομα, αφού θα μπουν στο πνεύμα των εκδόσεων, θα χρειαστεί να μπουν κάποιοι στον τομέα της επικοινωνίας με τους συγγραφείς των κειμένων ή με τους ντόπιους της κάθε περιοχής, ώστε να προχωρά γρηγορότερα η όλη διαδικασία των εκδόσεων.
Απομαγνητοφώνηση ηχητικού υλικού, όπως συνεντεύξεων, καταγραφών, στίχων τραγουδιών κ.λπ. Την ορίζουμε ως ξεχωριστή δράση, καθώς η απομαγνητοφώνηση είναι μία αργή και λεπτή εργασία, που μόνο κάποιοι μπορούν να επιτελέσουν με υπομονή και επιμέλεια.

Στόχος:

Να υπηρετηθούν οι καταγραφές και οι διάφορες συνεντεύξεις, καθώς και οι εκδόσεις, μέσω της απομαγνητοφώνησης των στίχων και των σχολίων.

Λίγο καιρό μετά την ίδρυση του Κέντρου γεννήθηκε η ιδέα της δραστηριοποίησής του ως δισκοπωλείου / βιβλιοπωλείου. Η ιδέα ξεκίνησε από το γεγονός ότι “έπεσαν” στα χέρια μας διάφορες σπάνιες εκδόσεις παραδοσιακής μουσικής που άξιζαν προώθησης. Έτσι προέκυψε το πωλητήριο του ΚΕΠΕΜ, το οποίο συνέχεια διευρύνεται και απαιτεί συστηματικότερη ενασχόληση.

Στόχος:

Ο στόχος του πωλητηρίου είναι να προκύψει σιγά-σιγά ένα δισκοπωλείο / βιβλιοπωλείο που θα καλύψει τον χώρο τόσο της δημοτικής όσο και της εκκλησιαστικής μουσικής, με πραγματικά ποιοτικές εκδόσεις.

Διαχείριση facebook, twitter, κατασκευή και αποστολή Newsletters κάθε μήνα, διαχείριση διαδικτύου.

Βασικές ενέργειες:

 • Κατασκευή εκδηλώσεων στο facebook για σεμινάρια χορού, εκδηλώσεις του Κέντρου και πρόσκληση φίλων.
 • “Κόψιμο” αποσπασμάτων από εκπομπές ΕΡΤ, που υπάρχουν ήδη διαθέισμες, και δημοσιοποίηση στο κανάλι του ΚΕΠΕΜ στο YouTube και σε facebook και twitter.
 • Παρακολούθηση γενικά του facebook και απάντηση σε όσα μηνύματα έρχονται.
 • Κατασκευή και αποστολή newsletters.
 • Ανακοινώσεις εκδόσεων, εκδηλώσεων σε σχετικά forums.
Στο αρχείο του Σίμωνα Καρά συμπεριλαμβάνεται και μία μικρή, πλην σπουδαία, συλλογή παραδοσιακών φορεσιών. Εκτός αυτού, το Κέντρο θεωρεί ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί και στον τομέα της φορεσιάς, καθότι αποτελεί βασική πτυχή της λαογραφίας αλλά και των καταγραφών.

Στόχοι:

 • Σωστή φύλαξη-συντήρηση ιματιοθήκης.
 • Διοργάνωση εκθέσεων φορεσιών.
 • Καταγραφές σχετικές με την φορεσιά.
 • Εμπλουτισμός της ιματιοθήκης.
 • Διοργάνωση πιλοτικής έκθεσης-εργαστηρίου φορεσιάς για παιδιά.
Οι εκδηλώσεις, τα σεμινάρια, τα μαθήματα και οι παντός είδους δράσεις του Κέντρου φωτογραφίζονται (και ενίοτε  βιντεοσκοπούνται), καθώς αποτελούν την ιστορία του. Επιπλέον, όλο αυτό το συγκεντρωμένο υλικό θα πρέπει να αποθηκεύεται σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής η αναζήτησή του όταν χρειάζεται.

[vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_googleplus][/vc_column][/vc_row]

Περιηγήσου στις δραστηριότητες του ΚΕΠΕΜ!

Το Αρχείο
Εκδόσεις
Σεμινάρια
Το Ωδείο