Παριανό λαούτο

Παριανό τουμπάκι
  • Παριανό τουμπάκι διδάσκει στο Ωδείο ο Μανώλης Χανιώτης.
  • Τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.
  • Μαθήματα ατομικά και ομαδικά.
  • Ατομικά μαθήματα στο Παριανό τουμπάκι παραδίδονται και μέσω διαδικτύου (Skype) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.