Χειρισμός της φωνής σαν μουσικό όργανο

  • Με τον Περικλή Παπαπετρόπουλο.
  • Ένα μάθημα για τραγουδιστές και οργανοπαίκτες.
  • Τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.
  • Ατομικά μαθήματα χειρισμού της φωνής σαν μουσικό όργανο παραδίδονται και μέσω διαδικτύου (Skype) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.