Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού | Θεωρία και πράξη Ι

Η μορφή αποτελεί σημείο αναφοράς στενά συνυφασμένο με τη σύγχρονη κοινωνία, εφόσον «συνέχει» – επί δύο αιώνες – την ιστορία της φιλοσοφίας, της αισθητικής και της τέχνης με τόσο άμεσο τρόπο που είναι αδύνατον να αμφισβητηθεί ο ρόλος της στη διαμόρφωσή τους. Παράλληλα, «συνέχει» και την ιστορία του χορού όπου με δεδομένη τη σημασία της, η μορφή εκλαμβάνεται άλλοτε ως αυτονόητη και καθόλου προβληματική και άλλοτε ως πρόβλημα καθεαυτό όπου η ενασχόληση με αυτήν αποκηρύσσεται ως αισθητισμός ή φορμαλισμός.

Η παρουσίαση έχει στόχο τη διαπραγμάτευση της μορφής και, ειδικότερα, της μορφής του χορού, υπό τους όρους των θεωριών του φορμαλισμού, του γλωσσο-λογικού φορμαλισμού και της δομομορφολογίας, αντιμετωπίζοντας το χορό ως ιστορικό και πολιτισμικό φαινόμενο, πολιτισμικό προϊόν και είδος τέχνης. Αναφέρεται σε δοκιμασμένες προσεγγίσεις και μεθόδους, συνοψίζει την ερευνητική τους αφετηρία και κατάληξη και αναδεικνύει την εφαρμογή τους στο πεδίο μελέτης της μορφής και της διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Εισηγητές:

  • Βασιλική Κ. Τυροβολά, Ομότιμη Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μαρία Ι. Κουτσούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο πρώτο σεμινάριο του Κύκλου «Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού: θεωρία και πράξη» θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μορφολογική μέθοδο διδασκαλίας (η λογική και τα στάδιά της) και θα εφαρμοστεί σε ποικίλες χορευτικές μορφές από όλη την Ελλάδα με βάση τα δύο βασικά δομικά σχήματα του ελληνικού παραδοσιακού χορού, το «στα τρία» και το «στα δύο», καθώς και τον συνδυασμό αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής της σε χορούς από όλη την Ελλάδα, θα καταδειχθεί η εφαρμόσιμότητά της και θα αναδειχθεί ήδη από το πρώτο αυτό σεμινάριο ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ |

vasiliki-tyrovola-kepemΗ Βασιλική Κ. Τυροβολά υπηρέτησε επί πολλά έτη στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας στη βαθμίδα του Καθηγητή. Έχει βασικό πτυχίο στη Φυσική Αγωγή, μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας στον Τομέα Εθνομουσικολογίας-Θεατρολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης [Πρωτοβάθμια (9 έτη), Δευτεροβάθμια (14 έτη) και Τριτοβάθμια (32 έτη)], καθώς και σε ποικίλα σεμινάρια, ενώ υπήρξε παράλληλα Σύμβουλος Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο της ελληνικής μουσικής και του χορού (11 έτη).

Τα ερευνητικά της πεδία αφορούν στη δομική-μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση του ελληνικού παραδοσιακού χορού, στην ανάλυση και κριτική του χορού, στη διδακτική του χορού καθώς και στα πεδία της τελετουργίας / μαγείας και του συμβολισμού του ελληνικού παραδοσιακού χορού στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος καθώς και σε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και συμπόσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με ανακοινώσεις.

Έχει επιβλέψει πολλές διπλωματικές εργασίες στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών καθώς και μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, ενώ υπήρξε μέλος τριμελών συμβουλευτικών και επταμελών εξεταστικών επιτροπών. Υπήρξε μέλος επιστημονικών επιτροπών πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών, επιστημονικών εταιρειών και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέλος Δ.Σ. πολιτιστικών συλλόγων, επιτροπών του Τμήματος, καθώς και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Γυμναστικής και Χορού του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού και Επιστημονικού Προσωπικού του ιδίου Τμήματος.

Το δημοσιευμένο έργο της – εκτός της διδακτορικής διατριβής – απαρτίζεται συνολικά από 70 εργασίες δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές. Επίσης, έχει συγγράψει κεφάλαια και θεματικές ενότητες σε συλλογικούς τόμους και διδακτικά εγχειρίδια, ενώ έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων υπό μορφή περίληψης σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Τέλος, έχει γράψει δύο μονογραφίες, ένα δοκίμιο και τρία βιβλία για τον ελληνικό παραδοσιακό χορό και έχει λάβει από διάφορους φορείς – ιδιωτικούς και δημόσιους – τιμητικές διακρίσεις.

Τον Μάρτιο του 2015 αναγορεύτηκε ομόφωνα σε Ομότιμη Καθηγήτρια από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

maria-koytsoympa-kepem-2Η Μαρία Κουτσούμπα (makouba@phed.uoa.gr) είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ως σύμβουλος-καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ (1989), είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MA in Dance Studies) (University of Surrey, 1991) και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D. in Ethnochoreology, Goldsmiths College, University of London, 1997 με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»), ενώ έχει επίσης ειδικευθεί στο σύστημα κινησιογραφίας Laban (Labanotation Institute, UK) και στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΑΠ). Στην 30ετή επαγγελματική της πορεία έχει υπάρξει μέλος και έχει διδάξει ελληνικό παραδοσιακό χορό σε ποικίλες χορευτικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών, ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το δημοσιευμένο έργο της αφορούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες σε σχέση με τον χορό, την τέχνη και τον πολιτισμό, την ανάλυσης της μορφής του χορού (σημειογραφία, δομικ0-μορφολογική ανάλυση, τυπολογία), τον πολιτιστική πολιτική και διαχείριση με έμφαση στον χορό, καθώς και την εκπαίδευση με έμφαση στις εκπαιδευτικές καινοτομίες.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  • Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Ώρα προσέλευσης: 10.30
Ώρα έναρξης: 11.00
Ώρα λήξης: 15.00

Εισήγηση – Διδασκαλία: Βασιλική Κ. Τυροβολά | Μαρία Ι. Κουτσούμπα
Συντονισμός σεμιναρίων χορού: Βασίλης Ι. Οικονόμου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής:

– 210 8811930 (Υπεύθυνη σεμιναρίων χορού, 9πμ – 5μμ, καθημερινές)
– 210 8237447 (Γραμματεία ΚΕΠΕΜ, 5-9μ.μ. καθημερινές)

2017-03-02T12:13:09+00:00 Σεπτέμβριος 27th, 2016|Categories: Τα νέα μας|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment

Αξιολόγησε
το Ωδείο !

Πες μας τη γνώμη σου για το Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ σε 2 μόλις λεπτά.
Μας είναι πολύτιμη!
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ
close-link