Μετά το τέλος της ενότητας 1000 του online προγράμματος της ολιστικής προσέγγισης της ελληνικής μουσικής, ξεκινά η ενότητα 2000 με εισηγητές τους Ιωάννη Αρβανίτη και Γεώργιο Λυκούρα.

Θεματικές:

  • Βυζαντινή ΜουσικήΠαλαιογραφία | Ιωάννης Αρβανίτης
  • Αρμονικά & Συστηματικά της Ελληνικής ΜουσικήςΜακάμια | Γεώργιος Λυκούρας

Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου 2016  |  Διάρκεια: 8 συνεδρίες