σεμινάρια χορού κεπεμ

Σεμινάρια Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Συντονισμός – Επιμέλεια: Βασίλειος Ι. Οικονόμου

Α´ ΚΥΚΛΟΣ  > ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2016

Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού
παραδοσιακού χορού: Θεωρία και πράξη

Επιστημονικοί Σύμβουλοι

Βασιλική Κ. Τυροβολά
Ομότιμη Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ε.Κ.Π.Α.

Μαρία Ι. Κουτσούμπα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ε.Κ.Π.Α.

Κάθε πολιτισμική πρακτική με το πέρασμα του χρόνου διαφοροποιείται σε επίπεδο μορφής και λειτουργίας, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές ανάγκες και αλλαγές. Έτσι, και στην περίπτωση του ελληνικού παραδοσιακού χορού, η μετάβασή του από την παραδοσιακή κοινότητα στη «νόθα» αστικοποίηση, δηλαδή στη βιομηχανική επανάσταση όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, συνδέεται με τη «δεύτερη» ύπαρξή του. Συνδέεται δηλαδή με το γεγονός ότι δεν συνιστά πια αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι του κοινωνικού ιστού, αλλά έλκει το ενδιαφέρον μεμονωμένων ατόμων. Στην περίπτωση αυτή, οι μετασχηματιστικές διαδικασίες των κοινωνικών δομών, συνοδεύονται και από μετασχηματιστικές διαδικασίες εκμάθησης του χορού που πια συνδέεται και με αίθουσες διδασκαλίας σε σωματεία, συλλόγους, δήμους, σχολεία και πανεπιστήμια κ.ά. Η εκμάθηση αυτή υπόκειται στις αρχές που διέπουν κάθε εκπαιδευτική διαδικασία και αφορά σε όλες τις παραμέτρους μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας π.χ. δάσκαλος, μαθητής, διδασκαλία, μάθηση, επικοινωνία κ.ά. Στη βάση αυτή τοποθετείται και η συζήτηση περί μεθόδων διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Η συζήτηση αυτή στον ελληνικό παραδοσιακό χορό έχει μέχρι τώρα περιστραφεί γύρω από ένα σύνολο μεθόδων με τις περισσότερες να αφορούν τα υλικοτεχνικά στοιχεία του χορού, ενδεχομένως, με βάση το γεγονός ότι ο χορός συνιστά πρώτιστα μορφή. Και αυτό διότι, παρά την αναμφισβήτητη σπουδαιότητα όλων των διαστάσεων ως προς τη συνολική αντιμετώπιση του ελληνικού παραδοσιακού χορού τόσο ως βιολογικού και πολιτισμικού φαινόμενου, όσο και ως χορευτικής πράξης, αλλά και χορευτικού γεγονότος, η γνώση των υλικοτεχνικών στοιχείων του δεν παύει να αποτελεί το πρώτο επίπεδο στην εκπαιδευτική διεργασία εκμάθησής του στο πλαίσιο της ‘δεύτερης’ ύπαρξής του. Από τις μεθόδους διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χρήση του συνόλου των υλικο-τεχνικών στοιχείων του, έχει αποδειχτεί ότι αυτή που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η μέθοδος των κοινών κινητικών μοτίβων. Μια εξελιγμένη εκδοχή αυτής, συνιστά η μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας στην οποία θα αναφερθούμε στο πλαίσιο του Κύκλου αυτού. Ο Κύκλος αυτός που φέρει τον τίτλο «Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού: θεωρία και πράξη» έχει ως διττό σκοπό: αφενός να παρουσιάσει αναλυτικά τη μέθοδο αυτή (τη λογική της και τα στάδιά της) και αφετέρου να την εφαρμόσει σε ποικίλες χορευτικές παραδόσεις, το υλικό των οποίων προέρχεται από επιτόπιες έρευνες. Στόχος είναι να αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού.

Πρόγραμμα σεμιναρίων χορού – Α΄ Κύκλος 2016-2017

Κυριακή,  2 Οκτωβρίου 2016 | Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού: θεωρία και πράξη Ι | Εισήγηση – Διδασκαλία: Βασιλική Κ. Τυροβολά (Ομότιμη Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.)  &  Μαρία Ι. Κουτσούμπα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.)
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016 | Οι Χορευτικές μορφές του Πενταλόφου Έβρου στο χώρο και στο χρόνο | Εισήγηση – Διδασκαλία: Ελένη Φ. Φιλιππίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 | Ο θρησκευτικός παράγοντας στη συγκρότηση της μουσικοχορευτικής και της πολιτισμικής ταυτότητας της Πάτμου | Εισήγηση – Διδασκαλία: Μαρία Ι. Μιχελλή, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφία – Ανθρωπολογία του χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016 | Η αντίθεση ως τρόπος σύνθεσης: αντιθετικά σχήματα στους χορούς των νομών Δράμας και Σερρών | Εισήγηση – Διδασκαλία: Βασίλης Καρφής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός Φ.Α.
Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016 | Τα Πασχαλιόγιορτα στο Σπήλαιο Γρεβενών: δραματουργία και βιωμένη εμπειρία | Εισήγηση – Διδασκαλία: Νίκη Νιώρα, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016 | Το χορευτικό φαινόμενο στην Ναυπακτία (ορεινή και πεδινή) | Εισήγηση – Διδασκαλία: Γιώργος Κ. Φούντζουλας, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016 | χοροί της πεδινής και ορεινής Καρδίτσας: μορφές και σημασιολογήσεις | Εισήγηση – Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 | Χορευτική παράδοση της Χίου | Σύγκριση νοτειόχωρων και βορειόχωρων | Εισήγηση – Διδασκαλία: Στεφανία Μπουλάμαντη, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016 | Μορφολογική μέθοδος διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού: θεωρία και πράξη ΙΙ | Εισήγηση – Διδασκαλία: Βασιλική Κ. Τυροβολά (Ομότιμη Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.), Μαρία Ι. Κουτσούμπα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.) & Βασίλης Καρφής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός Φ.Α.

Β´ ΚΥΚΛΟΣ   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ  2017

Τοπικές χορευτικές παραδόσεις
Μια πρώτη προσέγγιση

Πρόγραμμα σεμιναρίων χορού – Β΄ Κύκλος 2016-2017

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017 | Χοροί, τραγούδια και φορεσιές από τα Μέγαρα Αττικής και ιστορικά – λαογραφικά στοιχεία αυτών | Εισήγηση – Διδασκαλία: Δημήτρης (Τζίμης) Θ. Ηλίας.
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 | Χοροί και τραγούδια από την Ερυθραία της Μ. Ασίας στη Νέα Ερυθραία Αττικής | Εισήγηση – Διδασκαλία: Θοδωρής Κοντάρας.
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017 | Διαβατήριοι χοροί και πολιτισμικές σημασίες | Η μουσικοχορευτική ταυτότητα του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, απ’ την Αποκριάτικη «Τράτα», στον Πασχαλιάτικο «Γιαρέντη» | Εισήγηση – Διδασκαλία: Θάνος Κώτσης – Δημήτρης Μπάκος.
Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 | Ρυθμολογική και χορευτική προσέγγιση της Βλαχόφωνης Ρωμιοσύνης πανελλαδικά | Ο χορός στην παράδοση του Ασπροποτάμου Τρικάλων | Εισήγηση – Διδασκαλία: Γιάννης Δήμας.

Σας περιμένουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να γνωρίσουμε και να γνωριστούμε!

Στα περισσότερα σεμινάρια συμμετέχουν ντόπιοι μουσικοί, οι οποίοι μεταφέρουν στους συμμετέχοντες το αυθεντικό μουσικό χρώμα κάθε περιοχής.