Προγράμματα υποστήριξης και χορηγιών

Το ΚΕΠΕΜ είναι ο κληρονόμος ενός πολύτιμου μουσικού, λαογραφικού και φιλολογικού αρχείου, το οποίο καλείται να διαχειριστεί με υπευθυνότητα και προσοχή, αλλά και με την ταχύτητα που απαιτεί η ανάγκη σωστής φύλαξης, διατήρησης και προβολής όλου αυτού του ανεκτίμητης αξίας υλικού.

Το πρόγραμμα υποστήριξης και χορηγιών του ΚΕΠΕΜ στηρίζεται στους ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό βοηθούν:

  • στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δράσεων και μάλιστα αυτών που αφορούν τα παιδιά,

  • στη συνέχιση της ψηφιοποίησης του αρχείου,

  • στη συντήρηση των αυθεντικών οργάνων και φορεσιών του αρχείου,

  • στη συνέχιση της έκδοσης του ανέκδοτου αρχείου του Σίμωνα Καρά και του ΚΕΠΕΜ,

  • στη διεύρυνση των επιτόπιων αποστολών για την καταγραφή του λαϊκού μας πολιτισμού.

Δες παρακάτω τις κατηγορίες δωρεών
0
Υποστηρικτής (μέχρι 500€)
0
Χορηγός (μέχρι 1000€)
0
Μέγας Χορηγός (μέχρι 5000€)
0
Χρυσός Χορηγός (πάνω από 5000€)

- Κάθε δωρεά αναγράφεται στην Σελίδα Δωρητών της ιστοσελίδας Κέντρου -