Εκδόσεις παραδοσιακής μουσικής  (κατά φορέα έκδοσης)

  • Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (ΚΕΠΕΜ)

  • Παλαιές εκδόσεις Σίμωνα Καρά

  • Δυσεύρετες εκδόσεις διαφόρων φορέων

  • Αρχείο Ελληνικής Μουσικής (ΑΕΜ)

  • Εν Χορδαίς

  • Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής “ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ”

  • Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών (ΚΑΛΜΕ)

  • Λύκειον των Ελληνίδων

  • Άλλοι φορείς

Δες τους τίτλους