Η ψαλτική τέχνη στην πράξη 2016-04-17T23:17:25+00:00

Εισηγητής: ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Νεραντζής, άρχοντας οφφικιάλος του Οικουμενικού Θρόνου.

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 μήνες

| Αντικείμενο διδασκαλίας |

Στα σεμινάρια αυτά ο πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Νεραντζής διδάσκει -επί τη βάσει των κλασσικών μαθημάτων της εκκλησιαστικής μουσικής (Στιχηρά, Δοξαστικά, Δοξολογίες, Πολυέλεοι, Κοινωνικά, Χερουβικά κ.α.)- την τέχνη απόδοσης της βυζαντινής σημειογραφίας σύμφωνα με την προφορική και γραπτή παράδοσή μας, ενώ παράλληλα, κατά την διάρκειά τους, γίνεται πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων.

Η διδασκαλία συνοδεύεται από απαραίτητες θεωρητικές επισημάνσεις, προκειμένου να εξηγηθεί και να θεμελιωθεί το πώς ερμηνεύεται η βυζαντινή παρασημαντική, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, μία παράδοση η οποία έφτασε σ’ εμάς μέσω διακεκριμένων ψαλτών, παλαιών και νεοτέρων, όπως ο Αθ. Παναγιωτίδης του οποίου ο κ. Νεραντζής υπήρξε μαθητής.

Κάθε συνάντηση περιλαμβάνει τρία μέρη:

Σύντομη θεωρητική ανάλυση επί συγκεκριμένων σημείων της βυζαντινής παρασημαντικής.
Ερμηνεία από τον κ. Δημήτριο Νεραντζή, ο οποίος εξηγεί στην πράξη τα θεωρητικά σημεία του πρώτου μέρους.
Πρακτική εξάσκηση όλων των συμμετεχόντων επί των συγκεκριμένων μαθημάτων.

Τα σεμινάρια αυτά γίνονται με σκοπό οι νέοι ψάλτες να μάθουν τον σωστό τρόπο απόδοσης των μελών, τόσο φωνητικά όσο και θεωρητικά, προκειμένου να αποκατασταθεί η σεμνότητα και η ακρίβεια του τρόπου ψαλσίματος μέσα στον ναό. Εφόδιά του άρχοντος πρωτοψάλτου αποτελούν η προφορική παράδοση του αειμνήστου διδασκάλου του Αθ. Παναγιωτίδη, φορέα της Κωνσταντινουπολίτικης ψαλτικής παράδοσης, η πολύχρονη μελέτη του επί των κλασσικών κειμένων της ψαλτικής και ιδιαιτέρως αυτών του Π. Λαμπαδαρίου -τόσο στην παλαιά όσο και στην νέα γραφή- και τέλος η ευδόκιμη και επιτυχημένη σταδιοδρομία του στον χώρο της ψαλτικής από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και σήμερα, η οποία αποδεδειγμένα αποπνέει ήθος και ύφος εκκλησιαστικό.

| Σκοπός σεμιναρίου |

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των ψαλτών, ώστε να αντιμετωπίζουν την παρασημαντική ως ένα σύστημα που διέπεται από «κανόνες γραμματικής», όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά τονίζει, προκειμένου να αποφεύγονται ανεύθυνες αυτοσχεδιαστικές και ξηροφωνικές ερμηνείες των ψαλλομένων.

Η μαθητεία του κ. Νεραντζή δίπλα στον Αθ. Παναγιωτίδη, η πολυετής και υπεύθυνη διακονία του στο αναλόγιο, καθώς και η προσωπική έρευνά του σε θέματα βυζαντινής παρασημαντικής, μέσω του συνδυασμού της χειρόγραφης, έντυπης και προφορικής παράδοσής μας, αποτελούν τα εχέγγυα για μία γνήσια προσέγγιση της έκφρασης της ψαλτικής τέχνης.

Αξιολόγησε
το Ωδείο !

Πες μας τη γνώμη σου για το Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ σε 2 μόλις λεπτά.
Μας είναι πολύτιμη!
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ
close-link