Λευκάδα | Σεμινάριο χορού

Λαϊκοί παραδοσιακοί χοροί της Λευκάδας.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι τα Ιόνια νησιά και ακόμα περισσότερο το νησί της Λευκάδας δεν έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του χορού (χορευτών, δασκάλων χορού, ερευνητών κ.λπ.) σε τέτοιο βαθμό όσο άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρόλα αυτά, η μουσικοχορευτική παράδοση ειδικά της Λευκάδας συνιστά μια ιδιάζουσα και άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση εξαιτίας γεωγραφικών, ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών κ.λπ. λόγων. Μάλιστα, η μουσικοχορευτική αυτή παράδοση διαμορφώνει ένα ξεχωριστό τοπικό χορευτικό ιδίωμα μέσα από το οποίο αναδεικνύεται ένα “παιχνίδι” ταυτοτήτων και ετεροτήτων. Το ιδιαίτερο αυτό χορευτικό και πολιτισμικό ιδίωμα θα επιχειρήσει να αναδείξει το παρόν σεμινάριο.

Για τον σκοπό αυτό θα παρουσιαστεί το χορευτικό πορτρέτο του νησιού γενικότερα, ενώ έμφαση θα δοθεί στο εθνογραφικό παράδειγμα έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται από τις πλείστες χορευτικές περιστάσεις και από ένα σύνολο επί τη εμφανίσει πια χορών όπως η μηλιά, η λεμονιά, το μπαρμπούνι, τα καραβάκια, ο μπάλος, ο θ(ε)ιακός, ο τέντζερης και η πατινάδα αλλά και συμμετοχικών όπως ο τσάμικος, ο συρτός αργός και ο συρτός γρήγορος ή και των δύο όπως ο χορός Γιάννης ο Μερατιανός / Περατιανός / Μαραθιανός.

Μέσα από τη διδασκαλία, την καταγραφή και ανάλυση καθώς και τα εθνογραφικά δεδομένα των χορών αυτών, θα αναδυθεί η σημαντικότητά τους και η συμβολή τους στο “παιχνίδι” ταυτοτήτων και ετεροτήτων του νησιού. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαδικασία αυτή θα αναδειχθεί ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγιση και κυρίως διδασκαλίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού γενικότερα.

Λευκάδα Σεμινάριο χορού

Εισηγήτρια

Η Μαρία Ι. Κουτσούμπα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του ελληνικού παραδοσιακού χορού στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ΣΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Λευκάδα Σεμινάριο χορού

Χοροί

 • Μηλιά,
 • Λεμονιά,
 • Μπαρμπούνι,
 • Καραβάκια,
 • Μπάλος,
 • Θ(ε)ιακός,
 • Τέντζερης,
 • Πατινάδα,
 • Τσάμικος,
 • Συρτός αργός και γρήγορος,
 • Γιάννης ο Μερατιανός / Περατιανός / Μαραθιανός.
Λευκάδα Σεμινάριο χορού

Πληροφορίες

 • Συντονισμός σεμιναρίων χορού: Βασίλης Ι. Οικονόμου
 • Ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε σεμινάριο: 50 άτομα.
 • Τα σεμινάρια γίνονται μία Κυριακή κάθε μήνα, από Οκτώβριο έως Ιούνιο.

[vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_googleplus][/vc_column][/vc_row]