Χοροί και τραγούδια από το χωριό Μηλέα [Σκλήβα] Ολυμπίας νομού Ηλείας.

– Μνήμη Σίμωνος Ι. Καρά –
(Λέπρεον [Στροβίτσι] Ηλείας, 3.6.1903 – Αθήνα, 26.1.1999)

Εισήγηση – Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Ηλ. Τζανέτος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής Γυμνασίου Ζαχάρως Ηλείας, Ερευνητής & Δάσκαλος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών.

Ἦρθαν τὰ λαμπροκύριακα, Χριστέ μου Χριστέ μου,
Χριστέ κιʼ ἀληθινέ μου, ἦρθαν τὰ λαμπρογιόρτια. […]

“Μέ τῂς γιορταίς καί ἡμέραις τοῦ Πάσχα συνδέονται διάφορα πατροπαράδοτα ἔθιμα καί παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας.

Μιά ἀπʼ αὐτές εἶναι καί τό Πασχαλινό ἐαρινό ἔθιμο τοῦ χοροῦ τῆς βροχῆς, τῆς τόσον ἀπαραιτήτου κατά τήν ἀπό τέλους Μαρτίου μέχρι τῶν ἀρχῶν Μαΐου περίοδον, γιά ʼνα ψωμώσουν καί ʼνα γεμίσουν τά σιτηρά, τό ψωμί καί ἡ ζωή τοῦ λαοῦ μας. Τό ἔθιμο εἶναι πανελλήνιο σχεδόν.

Ἔχουμε μιλήσει ἄλλοτε γιά τά λαμπροκύριακα ʼπου ἐχορεύοντο ʼςτά χωριά τῆς ἐπαρχίας Φαναρίου ἢ Ολυμπίας, ὅπως λέγεται τώρα. […]

Μαζεύονται τό Πάσχα ἀνήμερα ἢ τή δεύτερη ʼμέρα ὅλο τό χωριό γύρω ἀπό τήν Εκκλησία, τό καθολικό τους, καί ἐκεῖ χειροπιασμένοι γέροι, γρῃές, ἄντρες, γυναῖκες, ἀγόρια καί κορίτσια, μέχρι καί τῶν μικρῶν παιδιῶν, χορεύουν τοῦτον τόν ἱερατικόν καί θρησκευτικό χορό, παρακαλώντας τόν ἀναστάντα Κύριο, τό Χριστό καί ἀληθινό μας, ʼνα εὐσπλαγχνισθῇ τό πλάσμα Του καί ʼνα ρίξῃ δροσιά ʼςτή γῆ τήν διψασμένη”.

[Σίμων Ἰ. Καράς, 1958]

Πολύτιμα στοιχεία της μωραΐτικης μουσικο-ποιητικής και χορευτικής παράδοσης, από τον γενέθλιο τόπο του αειμνήστου Δασκάλου της Εθνικής μας Μουσικής, Σίμωνος Ι. Καρά, την επαρχία Ολυμπίας (τέως Φαναρίου) του νομού Ηλείας, θα μας δώσει ο εκπαιδευτικός Κωνσταντίνος Ηλ. Τζανέτος, μέσα από