Μία συνάντηση γνωριμίας στην αρχή της χρονιάς, για γονείς και παιδιά,
για να γνωρίσουν τα παιδικά μαθήματα του ΚΕΠΕΜ.

Μουσική – Χορός – Τραγούδι

Τμήματα για παιδιά Νηπιαγωγείου έως και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου | 11.00 π.μ.

Σтο Ωδείο, Έρσης 9 και Πουλχερίας, στον Λόφο του Στρέφη.

…σας περιμένουμε μαζί με τα παιδιά σας…

Πληροφορίες: 210 823 7447 – 210 881 1930 | info@kepem.org

μαθε περισσότερα