Η ιστορία ενός αυθεντικού οργάνου | Το τετράχορδο λυράκι της Κω