Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων της ΕΜΕΠ με τίτλο «Παράδοση και εκσυγχρονισμός: Δίλημμα ή σύνθεση;»

την Τρίτη 15 Μαΐου 2018, ώρα 19.30,

ο υπεύθυνος αρχείου παραδοσιακής μουσικής και δάσκαλος παραδοσιακού τραγουδιού του ΚΕΠΕΜ Δημήτρης Μαντζούρης θα μιλήσει με θέμα το δημοτικό τραγούδι.

Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού, Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4, στο ​​Σύνταγμα.

Η ομιλία θα κλείσει έναν κύκλο διαλέξεων με σημαντικότατους ομιλητές.