Το Κέντρο Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής (Αρχείο Σ. Καρά) σε μία προσπάθεια να διευρύνει και να βαθύνει την έρευνα γύρω από την παραδοσιακή μουσική και τον χορό, ανοίγει τις πόρτες του στον κόσμο μέσα από το εθελοντικό πρόγραμμα «Ψηφιοποιώ-Καταγράφω-Ερευνώ»! Στο πλαίσιο του προγράμματος θα συγκροτηθούν εθελοντικές ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση και την καταλογογράφηση λαογραφικού υλικού, καθώς και με την έρευνα γύρω από τον λαϊκό μουσικοχορευτικό μας πολιτισμό.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  1. ψηφιοποίηση παλαιών αναλογικών τεκμηρίων που φτάνουν στο αρχείο του ΚΕΠΕΜ από διάφορα μέρη του Ελληνισμού.
  2. αρχειοθέτηση και καταλογογράφηση του υλικού μέσα σε σύγχρονους και λειτουργικούς καταλόγους.
  3. έρευνα που θα τεκμηριώσει και θα συμπληρώσει το πρωτογενές υλικό. Η έρευνα εκτείνεται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση μέχρι τις συνεντεύξεις και τις επιτόπιες αποστολές.

Πεποίθησή μας είναι ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε άνθρωπος που φεύγει από κοντά μας, μας στερεί ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα να καταλάβουμε τον πολιτισμό του λαού μας, που σε πολύ μεγάλο βαθμό μένει ακόμα αχαρτογράφητος.

Σ’ αυτό το έργο όχι μόνο μπορούμε αλλά είναι επείγον όλοι να βοηθήσουμε!

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού κάθε συμμετέχοντα μέσα από μία πορεία προσωπικής εκπαίδευσης και εξέλιξης σε τεχνικό και θεωρητικό επίπεδο, με κύριο προσανατολισμό το αμοιβαίο όφελος. Από την άλλη, κάθε συμμετέχων, πέραν της εκπαίδευσης και της ευκαιρίας γνωριμίας με ένα υλικό μεγάλης αξίας, θα μπορεί να συμβάλει με τις δυνάμεις του στο πολύπλευρο ερευνητικό έργο του ΚΕΠΕΜ για την παραδοσιακή μουσική, τον παραδοσιακό χορό και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησαν και λειτουργούν.

Η πρώτη περίοδος εργασιών του προγράμματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 16 Απριλίου, και θα ολοκληρωθεί στις 29 Ιουνίου 2018.

Πρώτη συνάντηση γνωριμίας των εθελοντών με το Κέντρο και το Πρόγραμμα θα γίνει στον χώρο του ΚΕΠΕΜ (