Ίδρυση

Το Ωδείο ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ συστήθηκε / αναγνωρίστηκε επίσημα το καλοκαίρι του 2013 (ΦΕΚ Β 1981-14.08.2013) και λειτουργεί υπό την σκέπη του Κέντρου Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής.

Το ΚΕΠΕΜ δραστηριοποιείται στον χώρο της μάθησης ήδη από το 2009, η δε αναγνώριση της σχολής του ως Ωδείο συνιστά ένα σημαντικό βήμα στη συνέχιση του έργου του Κέντρου και του δασκάλου μας Σίμωνα Καρά.

Στο Ωδείο το οποίο στεγάζεται στην έδρα του ΚΕΠΕΜ (Έρσης 9 και Πουλχερίας, Εξάρχεια, Αθήνα 11473), λειτουργεί Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, εξουσιοδοτημένο να παρέχει πτυχία και διπλώματα βυζαντινής μουσικής, σύμφωνα με την ύλη του Υπουργείου (ΦΕΚ Α 229/11.11.1957).

Παράλληλα, ακολουθώντας τα βήματα του Σίμωνα Καρά και στοχεύοντας στην σφαιρική και βιωματική μετάδοση της γνώσης γύρω από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, στη σχολή γίνονται μαθήματα και σεμινάρια ανώτερων θεωρητικών της ελληνικής μουσικής, παραδοσιακού τραγουδιού, παραδοσιακών μουσικών οργάνων, οργανοποιίας, φωνητικής και παραδοσιακού χορού.

Ξεχωριστή θέση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ωδείου κατέχουν τα διαδικτυακά μαθήματα, μέσω των οποίων μπορεί ο καθένας που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε σχολή ή δάσκαλο, να πραγματοποιεί μαθήματα βυζαντινή