Εργαστήρια τραγουδιού – χορού ΚΕΠΕΜ | Συναντήσεις γνωριμίας