Η αντίθεση ως τρόπος σύνθεσης: αντιθετικά σχήματα στους χορούς των νομών Δράμας και Σερρών

Εισήγηση – Διδασκαλία: Βασίλης Καρφής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός Φ.Α.

Οι χορευτικές φόρμες στον ελληνικό παραδοσιακό χορό χαρακτηρίζονται από πολυμορφία. Απλά δομικά σχήματα, συνδυαζόμενα μεταξύ τους, με βάση τη χρήση του χώρου, του χρόνου και την τοπική υφολογία, και σε συνδυασμό με την επανάληψη ή την αντιθετική χρήση τους, δημιουργούν συγκεκριμένες χορευτικές φόρμες. Ειδικότερα, η αντίθεση συνιστά σημαντικό στοιχείο της τεχνικής του ελληνικού παραδοσιακού χορού, όπου η αντιθετική σύλληψη και απόδοση των μορφο-συντακτικών στοιχείων και των σχέσεών τους είναι σχήμα σκέψης με καθολική ισχύ και χαρακτηρίζει τα προϊόντα του λαϊκού πολιτισμού. Στον παραδοσιακό χορό, οι εφαρμογές της αντίθεσης είναι πάρα πολλές και αφορούν τόσο τις δομές επιφάνειας όσο και τις δομές βάθους, την αρχιτεκτονική του χορού, καθώς και την αισθητική και ψυχολογική πλευρά της έκφρασης.

ΧΟΡΟΙ

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι η διδασκαλία χορών από κοινότητες των νομών Δράμας και Σερρών της Μακεδονίας που προκύπτουν με βάση τα δύο δομικά σχήματα του ελληνικού παραδοσιακού χορού, το «στα τρία» και το «στα δύο», ή μερών αυτών, σε συνδυασμό με τη χρήση των αρχών σύνθεσης όπως αυτή της αντίθεσης και της επανάληψης. Ενδεικτικά, από την περιοχή της Δράμας αναλύονται και παρουσιάζονται οι χοροί Ευζωνικό, Τέσκα, Ράμνα, Λέκκα, Τσουράπια, Μαντζουράνα, Παϊτούσκα, Διαμάντω, Εψές το βράδυ, Μίλα Χρυσάνθη, Καρσί και Νιμπέτι. Από την περιοχή των Σερρών παρουσιάζονται ενδεικτικά οι χοροί Παναγή, Αράπ’κος, Μοναστήρ χαβασί, Δώδεκα χρονών κορίτσι, Γκάιντα, Καμπάνα Δημητρούλα, Πατρούνο μπίλε, Σελιανίκ, Ντόπιος καρσιλαμάς, Αλί κλοτς, Λαζαριάτικο, Ένα κι ένα, Αρναούτ χαβασί, Δράμα βασί, Αμάν γκελ αμάν, Μπουριάνα, Τσομπάς. Μέσα από τη διαδικασία αυτή θα αναδειχθεί ότι στην περίπτωση των χορών της Μακεδονίας τα αντιθετικά σχήματα σφραγίζουν την ποιότητα της χορευτικής κίνησης και συνδέονται με τη διαδικασία της δημιουργίας τους.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

  • Χαρίτωνας Χαριτωνίδης, γκάιντα,
  • Βασίλης I. Οικονόμου, κρουστά,
  • Μαρία Ζιάκα, τραγούδι.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ