Το χορευτικό φαινόμενο στην Ναυπακτία (ορεινή και πεδινή)

Εισήγηση – Διδασκαλία: Γιώργος Κ. Φούντζουλας, Msc Λαογραφία – Ανθρωπολογία του Χορού, Πτυχιούχος Σ.Ε.Φ.Α.Α. Ε.Κ.Π.Α.

Η περιοχή της Ναυπακτίας δεν είχε μέχρι πρότινος τραβήξει το ενδιαφέρον των ανθρώπων του χορού (ερευνητών του χορού κ.ά.) σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρόλα αυτά η μουσικοχορευτική παράδοση της περιοχής συνιστά πολύ ιδιαίτερο στοιχείο και αυτό διότι η Ναυπακτία αποτελούσε πάντοτε ένα πολιτισμικό και όχι μόνο σταυροδρόμι ανάμεσα στη Φωκίδα, την ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου και την Πάτρα. Το ιδιαίτερο πολιτισμικό ιδίωμα διαμορφώθηκε εκτός των άλλων και με βάση τις δυο περιόδους Ενετοκρατίας της Ναυπακτίας που την επηρέασαν σε βάθος. Ωστόσο διαπιστώνονται έντονες διαφορές ανάμεσα στο πολιτισμικό και χορευτικό ιδίωμα της ορεινής (Κράβαρα) με την πεδινή (Βενέτικο) Ναυπακτία γεγονός που επιχειρεί να αναδείξει το παρόν σεμινάριο. Η παρουσίαση του τοπικού χορευτικού ιδιώματος γίνεται με βάση την μορφολογική θεωρία συνδυάζοντας την ταυτόχρονη αποτύπωση του ιδιώματος καθώς και την ανάλυση του σε βάθος.

ΧΟΡΟΙ

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του τοπικού χορευτικού ιδιώματος με βάση τη μορφολογική θεωρία και όπως αυτή προκύπτει από τα δύο βασικά δομικά σχήματα – «στα δύο» και «στα τρία» – που βρίσκουν εφαρμογή στον ελληνικό παραδοσιακό χορό.

Αναφορικά, στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν χοροί από την ορεινή Ναυπακτία (Κράβαρα): Απολυτός (ή Αμολυτός), Μαζωχτός (ή Μαζευτός), Τσάμικο(ς), Γαϊτανάκι, Τσάμικο(ς) με γύρισμα σε συρτό 4σημο, Συρτός 7σημος, Συρτός 4σημος από το Νεοχώρι και ο χορός Γαϊτανάκι από το Ανθόφυτο.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν χοροί από την πεδινή Ναυπακτία (Βενέτικο): Στα τρία, Τσάμικο(ς), Συρτός 4σημος, Συρτός 7σημος σε δυο περιπτώσεις, Καγκέλι, Τσάμικο (ανδρικό) με γύρισμα σε Καγκέλι καθώς και το Γαϊτανάκι απ’ τις κοινότητες Σκάλα και Δάφνη.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Διαμαντής Ρουμελιώτης (τραγούδι), Τρύφωνας Παπαϊωνάννου (κλαρίνο), Παναγιώτης Τσάκος – από το Μολύκριο Ναυπακτίας – (λαούτο) και ο Βασίλης Ι. Οικονόμου (νταούλι).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ