«Άκρες στο Γριπονήσι» | Χοροί και τραγούδια από τα χωριά Κουρκουλοί (Β. Εύβοια) και Άγιος Δημήτριος (Καρυστία).

Το νησί της Εύβοιας (Ευριπονήσι – Γριπονήσι) ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχει μήκος 175 χλμ. και πλάτος 6 – 50 χλμ. και η έκτασή του μαζί με τις νησίδες είναι 3.660 τετρ. χλμ.

Η γεωγραφική ανομοιογένεια του νησιού, η σύνθεση του πληθυσμού, οι μετακινήσεις πληθυσμών σε διάφορες ιστορικές περιόδους, οι ιδιαιτερότητες των ασχολιών των κατοίκων και άλλοι παράγοντες, δεν της επέτρεψαν έναν ενιαίο λαϊκό πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά δημιούργησαν ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ευβοιώτη, ανά περιοχή.

Η επικοινωνία του κάθε τμήματός της με την απέναντι Στερεά Ελλάδα και τη νησιωτική Ελλάδα, επηρέασε τον λαϊκό της πολιτισμό. Έτσι η βόρεια Εύβοια επικοινωνεί στις ιστορικές περιόδους περισσότερο με τη Μαγνησία και την απέναντι Στερεά Ελλάδα, η κεντρική Εύβοια με τη Βοιωτία και η νότια με την Αττική και τις Κυκλάδες.

Είναι αυτονόητο ότι τα τραγούδια, οι μουσικές, οι χοροί αλλά και τα έθιμα που θα παρουσιαστούν, «λειτουργούν» και σε όμορα χωριά (περιοχές) και αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας και Νότιας Εύβοιας αντίστοιχα. Φυσικοί δημιουργοί, φορείς, εκφραστές και «λειτουργοί» είναι οι ντόπιοι κάτοικοι των χωριών αυτών όπως καταγράφηκαν ύστερα από μακροχρόνια επιτόπια έρευνα.

 

| ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ – ΧΟΡΟΙ |

– Από το χωριό Κουρκουλοί (Β. Εύβοια):

 • «Λιβαδιτοπούλα»,
 • «Χειμαδιώτικος»,
 • «Ρινάκι μου»,
 • «Κοντοζυγώνω σε χωριό…»,
 • «Απόψε τα μεσάνυχτα…»,
 • «Παίρνω τα ζαγαράκια μου…»,
 • «Μπάτε κορίτσα στου χουρό…»

και τα αγερμικά τραγούδια – έθιμα:

 • «Του τραγούδʼ τσʼ γκαμήλας»,
 • «Του τραγούδʼ τσʼ πιπεριάς».

– Από το χωριό Άγιος Δημήτριος Καρυστίας (Ν. Εύβοια):

 • «Γυρίζει η μυλόπετρα…»,
 • «Μπίρο Γιάννιο»,
 • «Κυριαρίνο μeρμë μούα…»,
 • «Στους μύλους στον Αργασταρά…»,
 • «Μην είδατε ένα πουλί…»,
 • «Καβοντορίτικος» (φύλλο),
 • «Καραλίδικος» (λύρα),
 • «Καβοντορίτικος» (τσαμπούνα),
 • «Καβοντορίτικος» (στιχάκια),
 • «Εγώ θα πάρω δυο…».

 

| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ |

Εισήγηση – Διδασκαλία: Δημήτριος Λιανοστάθης, εκπαιδευτικός – ερευνητής – χοροδιδάσκαλος. Δάσκαλος Ελληνικών Χορών και Πρόεδρος στον σύλλογο «Τʼ αλωνάκι» από την ίδρυσή του ως σήμερα,καθώς και  αντιπρόεδρος στην ΑΜΚΕ «Χορευτές του Κόσμου – earthdancers».