Μελετώντας τον Δυτικό Πόντο | 1η διημερίδα

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την εκτέλεση – ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής