Σεμινάριο χορού Άρτα2016-05-28T22:50:08+00:00

Project Description

Από το σεμινάριο χορού που έλαβε χώρα την 23 Φεβρουαρίου 2014, στην έδρα του ΚΕΠΕΜ, με εισηγητή τον Νικόλαο Λιόντο.

Leave A Comment