2η Έκθεση ΚΕΠΕΜ Παραδοσιακής – Βυζαντινής Μουσικής / Οργανοποιίας

59 κάλαντα από το Αρχείο του Σίμωνα Καρά | Επίσημη παρουσίαση