Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά 2019

Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά 2019

Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά

Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά