Εφηβικά και Παιδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΜ στην Ηλιούπολη – Συνάντηση γνωριμίας

Εφηβικά και Παιδικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΜ στην Ηλιούπολη – Συνάντηση γνωριμίας

Συνάντηση γνωριμίας με τα παιδικά τμήματα του ΚΕΠΕΜ