2η Έκθεση ΚΕΠΕΜ Παραδοσιακής – Βυζαντινής Μουσικής / Οργανοποιίας

2η Έκθεση ΚΕΠΕΜ Παραδοσιακής – Βυζαντινής Μουσικής / Οργανοποιίας

Βασικές αρχές οργανοποιίας – Εισήγηση του δασκάλου οργανοποιίας του ΚΕΠΕΜ