Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά 2019

Ετήσιο μνημόσυνο για τον Σίμωνα Καρά 2019

2η Έκθεση ΚΕΠΕΜ Παραδοσιακής – Βυζαντινής Μουσικής / Οργανοποιίας