Ερμηνευτική ψαλτική προσέγγιση Ειρμολογίου και Παπαδικής

Ερμηνευτική ψαλτική προσέγγιση του Ειρμολογίου και της Παπαδικής

1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ποντιακού Πολιτισμού