Το Αλάτι της Γης | Κως – Δωδεκάνησα

Ψηφιοποιώ – Καταγράφω – Ερευνώ | Εθελοντικό πρόγραμμα ΚΕΠΕΜ